Youth Without Youth


جوانی بدون جوانیفرانسیس فورد کاپولا یکی از نابغه های مسلم سینماست. تنوع فیلم هایش نیز حیرت انگیز است.
این فیلم اول مرا بیاد بنجامین باتن انداخت. دوم بیاد چندین قسمت از X-Files و سوم مانند بسیار دیگر از درام های عاشقانه و کشدار.
نیمه اول فیلم بهتر از نیمه پایانی بود و سرانجام غیر منتظره ای نداشت( صحنه کافه و پیرشدن ناگهانی)
بازیگر زن آلمانی(رومانی تبار) بازی قابل قبولی دارد در حالی که تیم راس نیز مثل یک فسیل فیلم را به خوبی فهمیده و پیش می برد.( باید برگردم و دوباره Pulp Fiction رو ببینم که چه نقشی در اون داشته.
مت دیمون هم لحظه ای کوتاه در نقش خبرنگار آمریکائی ظاهر شد و رفت.

جالبه که در بسیاری فیلم ها تمدن های کهن مانند سومر و بابل و مصر و یونان ونیاکان هندی به نمایش در می آیند اما دریغ از یک اشاره کوتاه به فرهنگ یا گذشته ها و یا فلسفه پارسی ایرانی .
جائی در فیلم گفت:
Tim Roth said:End justifies the means
نمی دانم طلسم سیاست است و یا نفرتی که از ما در دل فیلم سازان غربی وجود دارد که مانع از معرفی فلسفه و افتخارات پارسی ایرانی به بقیه جهان شده است.


از هر دو طرف می سوزیم. هم از خود و هم از دیگران.

جوانی بدون جوانی ( سر شد )


HAPPY NEW YEAR

Comments