CANNIBAL HOLOCAUST

سال 1990 بود.اوج دوران طلائی  VHS . فیلمی بدستم رسید با عنوان یا محتوای آدمخوارهای آمازون یا غرب وحشی وحشی.
خوب می دانید که در آن روزگار حتی فیلمهائی که بر پرده سینما نیز اکران می شدند دارای( ترجمه ها ) اسمهای عجیب و غریبی بودند.
بگذریم.
فیلم را دیدم و اثر بسیار بدی بر روحم گذاشت . چون هنوز اطلاعات سینمائی و علمی زیادی نداشتم به فیلم اعتماد کردم و
I WAS DEEPLY HURT

حال پس از بیست سال I've Been Truly Relieved
فیلم کلا" صحنه سازی بوده و کارگردان به نحو عجیبی توانسته بودم ما را سر کار بگذارد.
یادم هست وقتی که تبلیغ  فیلم به شدت چرند Blair's witch project رو دیدم بلافاصله متوجه تقلبی بودن آن شدم.
حتی جدیدا" پس از دیدن The Fourth Kind   و با اینکه خانم میلا یویوویچ کلی قسم خورد که وقایع فیلم راست و حقیقت است باز شک کردم و شکم درست از آب در آمد.
این آقای ایتالیائی زرنگ

توانست ما را فریب بدهد

باور آن سخت است که چگونه با سبک جلوه های تصویری سال 1980 توانسته باشند اینطور کشتارها را  طبیعی وانمود کنند
البته کشتار حیوانات واقعی بوده

Comments

من هم تو جووني هام اون فيلم مزخرفو ديدم. سواي از اينكه خيلي فيلم چرتي بود تابلو بود كه مصنوعيه. همون موقع هم با اينكه همه دوستام مي گفتن واقعيه من اصلا باورم نشد