As Cool As I Am.2013As  Cool  As  I  Am.2013                                                                                                                                        هاليوود قطعا" مروج اخلاق نيز هست(مورد قبول آمريكائي ها ) دوستي ها و روابط قبل از  ازدواجي كه منجر به فرزندان ناخواسته شده و گريبانگير پسران و دختران نابالغ مي شود.
اين فيلم به خوبي هشدارهاي لازم را جوانانان مي دهد و موانعي را كه سد راه پيشرفت آنها در آينده خواهد شد گوشزد مي كند.
بازي فوث العاده SARAH BOLGER در نقش دختري حوان، پر انرژي و حرارت ، عاقل  خيره كننده است.
فيلمي بسيار آموزنده كه در پايان   لحظه اي كوتاه پيتر فوندا را نيز به صحنه مي كشاند.

نظرات