Karate-Kid

-->
Definitely the worst movie I ever saw from Jackie Chan
And it's not his fault at all . JACKIE IS A LEGEND.


Politics . Yes , Chinese need US consumers to buy their products
تا به حال سابقه نداشته که در حال دیدن فیلمی از جکی چن  مجبور بشوم که فیلم را دستی جلو ببرم که بیش از این حوصله ام سر نرود.
اکثر فیلم های جکی را بیش از 3 تا 10 مرتبه دیده ام. حتی فیلم  
 

The Big Brawl (1980)

    به کارگردانی رابرت کلاوزDickhead     هم به این بدی نبود. یک صحنه Nude هم داشت که واقعا" از جکی بعید بود اما می دونم تقصیر همون Dickhead  بود.
بر گردیم به فیلم  ، 
نقش جکی بسیار کوتاه و کم اثر و پیش پا افتاده بود.
می شد از به ظاهر استادان دیگر هنرهای رزمی چینی مانند چو یون فت استفاده نمود که البته انگلیسی را هم  بهتر صحبت می کند.
صحنه ای مانند دعوای بین جکی و چند کودک  هر چند ظاهرا" به طرفداری از یک خارجی نا بلد هم که باشد برای جکی چن یک افت مسلم و دون شأن وی می باشد.
مشکل از صداقت بسیار زیاد جکی است که به هالیوود رو می دهد که از وی سواری بگیرند.(دور از جان جکی )
وقتی که RUSH HOUR  رو دیدم همین احساس به من دست داد. CHRIS ROCK یک jerk  به تمام معنا است. آن وقت جکی را مجبور کنند که همبازی او بشود و دلقک بازی هایش را تحسین هم بکند.
صحنه های پایانی که در آن ها تماشا گران چینی مدام   یک آمریکائی  را تشویق می کنند تماما" بودار است.
بیشتر این احساس را داشتم که آنها جکی را به عنوان یک مربی بزرگ  تشویق می کردند و نه آن پسر بچه کم توان را .
باز هم یاد فیلم FIST OF FURY افتادم ( اگر درست گفته باشم ) در آن فیلم SAMO HONG مرد پا به سن گذاشته امروز  ،  مبارزه ای با شخص روسی داشت که قرار بود  بروس لی  را شکست بدهد.
در روی  رینگ  سامو هونگ به طرز خیره کننده ای بهتر از آن روس احمق بود. اما قرار  بر این گذاشته شده بود که سامو هونگ از وی شکست بخورد.(کتک بخورد) و می دانید که در پایان فیلم همان روس احمق شد کیسه بوکس جناب بروس لی .

مطمئنا" برای بار دومی این فیلم را تماشا نخواهم کرد. مسن شدن  جکی هیچوقت از ارزشهای فنی و انسانی وی کم نمی کند.
منتظر آثار بعدی اش خواهم نشست.
شاید این فیلم هدیه ای بوده برای شخص باراک اوباما.
آخه دیدم که چقدر در کاخ سفید جکی را تحویل گرفت.

 راستی می دانید چرا گفته شده   KARATE-KID  ؟
آخه آمریکائی ها هنوز هم در مکالماتشان به شخصی که هنر رزمی بلد باشد به قول خودشان کاراته کار می گویند.

اما همان طور که می دانید این فیلم هیچ ربط با خود یا بیخودی با KARATE  نداشت.

نظرات