Saturday, January 22, 2011

The Hunger


فیلم زیبائی بود با شرکت کاترین دونو و دیوید بووی و سوزان سرندون
سال 96 که دوران اوج شبکه TNT بود این فیلم رو دو مرتبه دیدم.
کاترین دونو در اوج لطافت و زیبائی . دیوید بووی که فقط از او چند آهنگ می شناختم و سوزان سرندون که میمیک چهره خاصی دارد و بازی های خاص را می طلبد. امشب که داشتم فیلم Chloe را با بازی لیام نیسون و جولین مور و آماندا زیگرید می دیدم یاد صحنه ای از  فیلم  افتادم که جولین مور و آماندا زیگرید درست همانند کاترین دونو  و سوزان سرندون Make Love  می کردند.
اکنون کاترین دونو پا به سن گذاشته و کمتر ظاهر می شود.
اما دیوید بووی در فیلم Prestige  عالی بود.

1 comment:

هومن داودی said...

آقا ميك لاو رو خوب اومدي. حتما اين فيلم به دستم برسه مي بينمش. اما از كلويي زياد خوشم نيومد