The Blind Side

اوائل فکر می کنید که با فیلمی هندی طرف هستید(درسته که گفته می شه بر اساس داستان واقعی) اما پس از مدتی واقعا" به این نتیجه می رسید که در دنیای امروز چنین افرادی نیز وجود دارند که خوب می دانند انسانیت چیست.
البته در کار هالیوود و آکادمی اسکار نیز می توان شک کرد.
سال 2009 فیلمی هندی اسکار بهترین را برد که نشاندهنده وضعیت اسفبار زندگی و آداب و منش هندی ها بود.
سال 2010 دو فیلمی (Precious-The Blind Side ) مورد توجه قرار گرفتند و اسکار بردند که مایه اصلی داستان آنها زندگی اسفبار یا با شدت بیشتر  نکبت بار سیاه پوستان و به قول شرافتمندانه تر یانکی ها  رنگین پوستان آمریکائی بود.
اما فیلم:
ساندرا بولاک توانائی بیشتری از خود نشان داد و لیلقت اون رو داشت. تعجب می کنم بعضی از هنرپیشه ها در اول کار با چه فیلم های سخیفی مشهور می شوند(Speed) اما سرانجام خود را می یابند و استعداد ذاتی خویش را بروز می دهند.
بازی شخصیت سیاه پوست هم در خور توجه بود اما ندیدم در مراسم اسکار نام آنچنانی از وی برده شود.

Comments

با قسمت اول نوشتت موافقم حسين جان. سويه تاريك و پرشس هر دو فيلم هندي بودن كه بسيلر بيش از حقشون تحويل گرفته شدن.
اما قسمت دوم رو مخالفم. بولاك تو سرعت هم خيلي خوب بازي كرد و كلا سرعت فيلم خيلي بهتري از سويه تاريك بود