An Educationاز پیتر سارزگارد فیلم مطرحی ندیده بودم .در این فیلم خیلی خوب بود. کری مالیگان کارش البته بهتر بود.حال می فهمم که چرا در گلدن گلوب و بعدش در مراسم اسکار نامزد بهترین بازیگر زن بود. ظاهر کودکانه و جذابش در خور ستایش بود.
پیتر مولینا در ایفای نقش های متفاوت استاد و با تجربه است. از بخاطر دخترم هرگز تا مرد عنکبوتی و کد داوینچی .

داستان همیشگی فریب و رویاهای جوانی.
قابل تامل بود.

نظرات

هومن داودی گفت…
به نظر من داستان فیلم تکراری بود و بدعت خاصی در ساخت فیلم دیده نمی شد. فقط بازی درخشان کری مولیگان بود که فیلمو نجات داده بود