بارسلون - اينتر ميلان

كمتر از هشت دقيقه ديگر بازي شروع مي شود و من هنوز پاي كامپيوترم.

نظرات